خدمات درمانگاه

درمانگاه تخصصی داخلی و مرکز دیالیز محبان مشهد با بهره گیری از پزشکان فوق تخصص و حاذق و پرستاران مجرب ، با استفاده از آخرین دستگاههای دیالیز جدید و روز اروپا و با انگیزه کمک و یاری به بیماران دیالیزی آمادگی خود را برای ارائه خدمات دیالیز اعلام میدارد .

بیمه های طرف قرارداد با درمانگاه

بیمه تامین اجتماعی

بیمه خدمات درمانی

بیمه نیروهای مسلح

بانک سپه

Real Time Web Analytics