showcase image

تاریخچه

(( بنام آنکه عقل و خرد را ارزانی بشر داشت و آن را پیامبر باطنی انسان قرار داد ))

جلسه دعای محبان جلسه ای خانگی و فامیلی و متشکل از دوستان و جوانانی بود که بیشتر آنان هنوز به جرگه متاهلین نپیوسته بودند و به همین خاطر به نام مبارک فرزند علی ابن موسی الرضا ، امام جواد نامگذاری شد و با همت والای افراد خیر این جلسه، زمین فعلی خریداری و با مرارت بسیارساخته شد و بعنوان موسسه خیریه محبان به ثبت رسید و مدتی جلسات دعا در این مکان برگزار می گردید ولی با عنایت به نیاز مبرم بیماران دیالیزی در مشهد و اولویت و حساسیت ویژه ، با الطاف بی آلایش دو خیر بزرگوار و انتخاب یک مدیر شایسته و توانمند موجبات ساخت و تجهیز و توسعه فراهم و بدینوسیله به درمانگاه تخصصی داخلی و مرکز دیالیز محبان تغییر کاربری داده و اکنون مفتخر است در میان انبوه جلسات دعایی ، موفق به چنین رسالت والایی شده و تا این درجه ارتقاء یافته که از یک جلسه کوچک خانگی به مرکز پزشکی درمانی تبدیل و توفیق خدمت به بندگان خدا را میسر نماید . و به ویژه تیم پزشکی و پرسنل بی نظیر در زمره بهترین مراکز دیالیز کشور قرار دادند و بارها موفق به کسب رتبه و لوح سپاس و تقدیر شدند قدردانی و سپاسگزاری بعمل آید .

امروز هر کدام از خادمان و خدمتگزاران و بانیان این موسسه ، وقتی از کنار این مرکز می گذرند ، با افتخار و شور و شعف ، از اینکه دعاها وکمک هایشان اینگونه به بار نشسته احساس آرامش دارند .

شاید سنت حسنه ای باشد برای جامعه و همه جلسات که آنها هم به ارتقاء و بالندگی و دست یافتن به روح و سیرت جلسه خویش می اندیشند . امید است ارائه طریق و راهگشایی باشد برای سایر جلسات دعایی و ولایی و انشاءالله مورد قبول حضرت دوست و قطعا سبب شادی روح همه آنها که چراغی افروختند و سنگ بنایی نهادند و همه آنها که ادامه دهندگان و شرکت کنندگان و کمک کنندگان بودند و امروز جایشان در میان همه دوستان خالی است رحمت خدا بر همه آنان باد .

البته شایان ذکر است دوام و قوام هر پروژه و طرحی محقق نمی شود مگر با مدیریت صحیح . لذا شایسته است از مدیریت توانمند و پر تلاش این مرکز جناب آقای رضا نوایی که از ابتدا تا حال ، موجبات ارتقاء را از صفر تا صد فراهم و این مرکز را با زحمات شبانه روزی و بی شائبه خویش با کمک معاونت فهیم و دلسوز سرکار خانم فاطمه کمالی ، سرپرستار با تدبیر سرکار خانم آناهید اردکانی ، پرستاران زحمتکش ، کارشناس با وفا و وظیفه شناس دستگاههای دیالیز جناب آقای جعفر جلیلیان و به ویژه تیم پزشکی و پرسنل بی نظیر در زمره بهترین مراکز دیالیز کشور قرار دادند و بارها موفق به کسب رتبه و لوح سپاس و تقدیر شدند قدردانی و سپاسگزاری بعمل آید .

در پایان توجه عزیزان را به شعر زیبا و پر بهای مرحوم شیخ بهایی جلب می نمایم :

همه روز روزه بودن ،همه شب نماز کردن    همه ساله حج نمودن ،سفر حجاز کردن

ز مدینه تا به کعبه ، سر و پا برهنه رفتن    دو لب از برای لبیک ،به وظیفه باز کردن

به معابد و مساجد، همه اعتکاف جستن    ز ملاهی و مناهی، همه احتراز کردن

شب جمعه‌ها نخفتن، به خدای راز گفتن    ز وجود بی‌نیازش، طلب نیاز کردن

به خدا که هیچکس ‌را، ثمر آنقدر نباشد    که به روی ناامیدی در بسته باز کردن

علی رفیع زاده

Real Time Web Analytics